Η εκκλησία μας αποκτά την πρώτη διαδικτυακή της παρουσία.

 

Ο Κύριος να ευλογήσει κάθε επισκέπτη!!!